28 feb. 2016

Life as a railway station


Viața ca o gară”
Descrierea autorului:
Faimosul tren care lega Orientul de Occident , misterios şi luxos , oprit din drumul său într-o gară. Nimic neobişnuit.

Am încercat să aduc în prim plan metafora vieţii ca o gară. Locul specific întâlnirilor şi despărţirilor, sufletelor celor vii din toate punctele de vedere...

Un moment încărcat de multiple semnificaţii.Însă viaţa în esenţa este precum o gară în care oportunităţile vin şi trec precum trenurile prin staţii. Oamenii se întâlnesc şi apoi se despart, urmându-şi fiecare drumul , în direcţii diferite ori pe sine paralele. 
La propriu sau la figurat, acest lucru se întâmplă zi de zi.
Orizont al evenimentului în care libertatea de alegere a direcţiei de mers poate schimba destinul oricui.
Întâlniri şi despărţiri trăite intens.Chemare a depărtărilor într-un spaţiu romantic unde sufletele se ating ,între cele patru zări.

Destine omeneşti purtate pe drumuri de fier ...
"

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 27 x 37 cm .(cu ramă 33 x 43 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
„Life as a railway station"
Author's description:
The famous train that linked the Orient to Occident,mysterious and luxurious,stopped off its way into a railway station.Nothing unusual.

I've been trying to bring the metaphor of life to the forefront.
The place of meetings and separations for the souls of the living people.

A moment of deep meanings.
Life in essence is like a train where opportunities come and go as the trains through the railway station.
People meet and then separate each other following different directions or parallel ones.
This is happening day by day.Horizon of the event in which the freedom of choice of the direction can change the destiny of anyone.
Meetings and separations intensely lived.he call of the remote places from far away in a romantic space where souls touch each others at the cross of the cardinal points.

Human destinies worn on iron roads"

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 27 x 37 cm.(With frame 33 x 43 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the " Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

15 feb. 2016

The carnival from Nisa


Carnavalul de la Nisa
Descrierea autorului:
Carnavalul de la Nisa , pe Riviera Franceză , este unul dintre cele mai faimoase și mai colorate festivaluri din lume.Cu o tradiție ce își are originile în Evul mediu , este expresia exuberantă a libertății de exprimare prin artă.

Transpusă în linii sinuoase și culori vii , această manifestare culturală vorbește despre dragostea de viață , despre bucuria de a trăi.Prinse în ritmul muzicii , siluetele se metamorfozează în corpuri eterice , intermediare între starea de materie și cea de energie."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
The carnival from Nisa"
Author's description:
The Carnival from Nisa on the French Riviera is one of the most famous and colorful festivals in the world. With a tradition dating back to the Middle Ages, it is the exuberant expression of freedom of expression through art.

Transposed in sinuous lines and vivid colors, this cultural manifestation speaks about the love for life,about the joy for living. In the rhythm of music, the silhouettes are transformed into etheric bodies, intermediate between the state of matter and the energy."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Traces and prints in time"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *