29 sept. 2017

Thunderstorm

Furtună cu fulgere
Descrierea autorului:
Cerul , aplecat asupra pământului ca să îi potolească arșița printr-o revărsare de ploi diluviene.
Fulgere și tunete , într-o explozie de energie electromagnetică ce conectează peisajul teluric cu ordinea cosmică.
Pictura ilustrează superba metafora despre care poetul persan Rumi vorbea așa de frumos: "Bărbatul este cerul , femeia e pământul"
Când cerul e bucuros , pământul înflorește și dă roade.Când pământul plânge cu lacrimi de rouă , cerul îi usucă lacrimile sărutându-l cu căldură.

Dacă bărbatul s-ar uita la femeia lui și ar ocroti-o așa cum cerul ocrotește pământul , iar femeia s-ar uita la bărbatul ei așa cum pământul soarbe apa vie din cer , din armona inimilor s-ar instaura echilibrul minții și puritatea iubirii profunde..."


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Thunderstorm
Author's description:
The sky, bent over the earth to quench it by burning through a stream of diluvian rains. Lightning and thunder, in an electromagnetic energy explosion that connects the tellurian landscape with the cosmic order.
The painting illustrates the gorgeous metaphor about which the Persian poet Rumi spoke so nicely: "Man is heaven, woman is earth"
When the sky is glad, the earth blooms and gives fruit. When the earth cries with tears of dew, the sky dries its tears, kissing it with warmth.

If the man looked at his wife and would protect her as the sky protects the earth, and the woman would look at her husband as the earth sucks in the living water from heaven, the harmony of the hearts would establish the balance of the mind and the purity of love deep ..."
Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

17 sept. 2017

Imago Mortis

Imago Mortis
-Imaginea morții-
Descrierea autorului:
"Atunci când rănile produse de iubirea trădată îți amortesc trupul inundandu-ți privirea cu sangele inimii tale sfâșiate de durere , mintea îți blochează simturile libere și sălbatice ale dragostei iar durerea te transpune în stări ce ilustrează imagini ale morții. 
Având privirea însângerată și trupul amorțit de durerea iubirii trădate , această lucrare își găsește inspirația în tradiția mexicană "ziua Morților" .
Lucrarea are ca simbol central un personaj emblematic pentru iubirea pasională și profundă , necondiționată . Frida Kahlo." 


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "
Atrocităţși discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Imago Mortis
-The image of the death-
Author's description:
"When the wounds made by the betrayed love benumb your body,flooding your sight with the blood coming from your broken heart,your mind blocks the free and wild feelings of your love and the pain transposes you in a frame of mind that illustrates the image of the death.
Having a bloody sight and a body benumbed by a pain, this art work finds its inspiration from the Mexican tradition"The Day of the Dead".The central symbol is an emblematic character for such a passional,profound ...and betrayed love : Frida Kahlo"


Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2017

Author - Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


2 sept. 2017

Selfishness

Egoismul
Descrierea autorului:
Am conceput acest tablou având în minte simbolul mâinii care, încă din cultura straveche a celților, era asociată cu puterea, conducerea, autoritatea.
Într-o societate mercantilă ,aşa cum este societatea în care trăim , valorile sunt deturnate şi considerate slăbiciuni.Egoismul e considerat la loc de cinste şi desemnat drept condiția sine qua non a reuşitei în viața.
Sub imperiul egoismului , femeia , din păstrătoarea focului sacru al valorilor familiei, al iubirii, devine un monstru lacom şi arogant ce vrea să acapareze totul şi nu-i ajung doua maini pentru asta.
Femeia caracatiță , cu cinci mâini , senzuală şi fără creier , devine o Gorgonă modernă , malefică şi plină de pretenții.


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţși discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Selfishness
Author's description:
I conceived this picture having in my mind the symbol of the hand that ,in the ancient Celtic culture ,was associated with power,leadership,authority.
In a mercantile society, as the society we live in, values are diverted and considered a weakness. Nowadays ,egoism is considered  to be a high quality and designed as the "sine qua non" condition for success in life
Under the empire of selfishness,the woman, from a guardian of the family values,of love,became a mad and arogant monster, greedy to capture everything... and two hands wouldn't be enough for that.
The Octopus woman,with five hands,sensual and without brains,becomes a modern Gorgon,malefic and insatiable.

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *