29 iul. 2016

Sunflower

Zoom
Zoom 1

Floarea soarelui”
Descrierea autorului:
La fel ca atunci când iubirea doare iar durerea provine de la cei pe care îi iubești... , această floare a soarelui este pârjolită de cel căruia- i poartă numele... și apoi privită prin geam de el luminându-i "moartea"...

Enigmatice și întoarse asupra sinelui , aceste ființe vegetale par să întruchipeze constiența propriei valori...statutul lor de entități capabile să genereze viață..."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Sunflower"
Author's description:
„SunflowerSame as when love hurts,and hurt comes from the person you love,this sunflower is burned by that whose name it bears and after that looks through the window,illuminating her "death"...

Enigmatic and turned back on the self, these vegetal beings seem to embody the consciousness of their own value ... their status as entities capable of generating life..."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

16 iul. 2016

Hopping in village

Zoom
Zoom (1)
Zoom (2)
Hora în sat
Descrierea autorului:
„Această lucrare înfățișează o atmosferă plină de pace de duminică după-amiază, undeva la țară , într-un sat patriarhal.Aici viața este trăită între alte coordonate de timp și spațiu , în strânsă legătură cu pământul...pământul arat și lucrat pentru pâinea cea de toate zilele...același pământ frământat sub picioare când dansul numic"hora" se învarte cu poftă de viață și pasiune. 
Duminică-ziua soarelui. Nu-i de mirare faptul că o ploaie de foc se rezervă peste toți și toate . Modalități de purificare a spiritului în contextul unui dialog ritmic al omului cu pământul.„

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Hopping in village"
Author's description:
The painting evolves a peaceful atmosphere of Sunday afternoon,somewhere at the countryside,in a patriarchal village.Here life is lived between other coordinates of space and time in a tight connection with the ground...the ground ploughed and worked for the daily bread ...the same ground trampled under feet when the "hora" dance is whirled with relish of life and passion.Sunday,the day of the Sun.No wonder why a rain of fire is flooding over everything and everybody.

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

11 iul. 2016

Traditional dances

Zoom
Zoom (1)
Dansuri tradiționale”
Descrierea autorului:
„Această operă de artă punctează asupra conexiunii spirituale dintre oameni și mediul lor de viață.
După o săptămână de muncă grea, dansurile populare eliberează energiile negative, restabilind armonia în acest colt de lume. Coordonatele spațio-temporale par a fi legendare...odată ca niciodată, undeva în Valahia. 
Sub imensitatea cerului un cerc magic de corpuri umane dansează în tărâna străbunilor roata vieții. Limbajul culorilor vorbește despre vitalitate, forță , bucurie și dragoste."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Traditional dances"
Author's description:
„This art work points to the spiritual connection between humans and their life environment,After a week of hard work ,the folk dances release the negative energies and reestablish the harmony in this corner of world.The space and time co-ordinates seem to be legendary...once upon a time,somewhere in Walachia.Under the immensity of the sky ,a magic circle of human bodies is drawing in the ancestors'dust the wheel of life.The language of colours speaks about vivacity ,power,joy and love..."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *