2 oct. 2016

Harvest time

Zoom
Zoom (1)
Vremea recoltei
Descrierea autorului:
Am realizat această pictură pătruns de gândul că ,trăind într-o realitate aflată sub semnul clepsidrei , există o vreme pentru toate , aşa cum spune înţeleptul Solomon în confesiunile sale din Ecclesiast.

În manieră abstract expresionistă am încercat să dau subiectului o dimensiune alegorică , recolta însemnând rezultatul unui miracol la care conlucrează şi cerul şi pământul.
Miracolul mirabilei seminţe ce însuteşte rodul pentru a hrăni toate vietăţile , miracolul captării energiilor cosmice , stau în lumina jertfelnică a trudnicului lucrător al pământului.Țară...tăran..ţărână.

Mitul jertfei care stă la baza oricarei creaţii , fie ea materială ori spirituală , e încorporat în compoziţia tabloului şi poate fi descoperit de ochii unui privitor atent.
Tărâna bogată în recoltă , ce aşteaptă să fie culeasă e simbolul unei jertfe la nivel cosmic pe care tăranul român o înţelege şi o apreciază atunci când , tinând pâinea în mână,o frânge pentru a-şi hrăni pe cei dragi.
În spiritualitatea românească , recolta nu oferă hrană doar trupului , ci şi sufletului.


Ca urmaş al dacilor , popor de agricultori care de 4000 de ani continuă să hrănească  Europa cu rodul bogat al unui pământ plin de belsug şi în calitate de artist , trudesc şi eu pe câmpul artei şi sper să aduc puţina caldură în sufletele dumneavoastră prin prisma acestui joc de culoare...
"

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naţionale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Harvest time"
Author's description:
„I made this painting of the thought that, living in a reality under the sign of the hourglass, there was a time for everything, as the wise Solomon says in his confessions in the Ecclesiast.

In the abstract expressionist manner I tried to give the subject an allegorical dimension, the harvest meaning the result of a miracle to which both heaven and earth cooperate.
The miracle of the marvellous seed able to hundredfold itself to nourish all the living creatures,the miracle of capturing the cosmic energies  are  meant to stay in the light of the earth laborer"s hard work.Country...countryman...countryside

The myth of the sacrifice underlying any creation,whether material or spiritual, is embedded in the composition of the painting and can be revealed by the eyes of a careful viewer.
The rich crop on the root,waiting to be harvested is the symbol of a cosmic sacrifice that the Roman peasant understands  and appreciates when,holding the bread in his hand he breaks it into pieces to feed the loved ones.
In the Romanian spirituality ,the harvest does not offer food only to the body,but to the soul,too.

As a descendant of the Dacians, a people of farmers who for 4000 years continue to feed Europe with the rich fruit of a rich land, as an artist, I labor in the field of art and I hope to bring some warmth to your souls through this color game ..."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the " National Roots"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *