14 mai 2017

Broken Soul

Suflet Sfâşiat
Descrierea autorului:
Demult , înainte ca omul să fi apărut , spunea Platon , principiul masculin yang şi principiul feminin yin conviețuiau în aceeaşi ființă , care era atât de perfectă , încât stârnise invidia zeilor. Simtindu-se amenințați , acestia au separat cele două principii în două entități diferite , care de atunci se caută mereu să recompună unitatea primordială perfectă.

Yin cu sensibilitatea şi stările emotive conflictuale , yang cu spiritul critic , rațional şi echilibrat ,sunt menite să se armonizeze reciproc...
În viziunea mea , această pictură reprezintă cele doua principii aflate într-o situație de criză...două suflete sfâşiate de durerea rupturii.Între ei se adânceste o prăpastie de gheață şi în jur ninge cu tăcere rece peste sentimentele care mor în agonie.Durerea se revarsă în efluvii de tonuri întunecate , ce curg spre pământ , căutând alinare în îmbrățişarea eternității.

În cele două ființe mai pâlpaie încă...mocnit ...focul iubirii.Se va stinge el oare?Sau va fi reaprins cu şi mai multă intensitate?...Cine ştie?!Doar sufletele lor sfâşiate pot şti..."


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Broken Soul
Author's description:

„Long ago, before the man appeared, Plato said, the yang masculine principle and the female yin principle coexisted in the same being, which was so perfect  that gods became envious. Feeling threatened, they separated the two principles into two different entities, which since then have always sought to recompose the perfect primordial unity.

Yin with sensitivity and conflicting emotional states, yang with the critical, rational and balanced spirit, are meant to harmonize each other.
The painting represents the two principles in a crisis situation ... two souls torn apart by the pain of rupture. Between them a frozen gulf is deepening and around them it"s snowing  a cold silence over their feelings that are dying in agony. 
Pain is flowing in effluvia  of dark tones to the ground,seeking relief in the embrace of  eternity In the two beings the fire of love is still flaring,smouldering.

Will it be estinguished?Or it will take fire again with much more intensity?Who knows?Only their broken souls could answer the question"

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


2 mai 2017

Metamorphoses

Metamorphoses
Descrierea autorului:
„Metamorfozele vieții revelează un univers surprins în plin proces de schimbare...întrupare și dematerializare concomitentă.
Un amalgam de energii cosmice și telurice prinse într-o îmbrățișare patimașă în care viața și moartea nu sunt decât doua fațete ale aceleiași existențe.
În miezul întregii fenomenologii, omul...se află în eterna sa pendulare între extremele vieții."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte


Metamorphoses
Author's description:
The metamorphoses are the metamorphoses of life and reveals a universe surprised in the very progress of changing...embodiment and dematerialization at the same time.
An amalgam of cosmic and telluric energies caught in a passionate embrace where life and death are but two faces of the same existence.
At the core of the whole phenomenology, man ... is in his eternal pendulum between the extremes of life. "
Tehnical description:
Technique - Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *