22 oct. 2009

Mountain hamlet

Zoom
Zoom (1)

Cătun de munte
Descrierea autorului:
În urma unei călătorii memorabile prin zona Munților Carpați , am descoperit câteva așezări arhaice care te întorc efectiv în timp cu sute ani...
Mă gândeam la existența omului ca act conștient și asumat.Asupra lui ne concentr
ăm zi de zi și încercăm să-i dăm un sens raportându-ne la semeni și la mediul în care trăim.

Când ne raportăm la semeni , ne simțim prin
și într-o competiție și pierdem esența , transformându-ne în roboți.Acumulăm valori materiale uitând de suflet.
Apropierea de natură însă , pune omul înapoi în ecuația primordială , făcându-l să înteleagă exact locul și rostul sau în univers.

"Veșnicia s-a născut la sat", spunea cândva poetul filozof Lucian Blaga...ducând gândul mai departe , aș spune că spiritualitatea se dezvoltă în armonia naturii , în sihastria munților.      Această lucrare este , în felul ei specific , o pledoarie pentru un mod de viață curat , simplu într-o oarecare măsură, și spiritual.​


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 27 x 37 cm .(cu ramă 33 x 43 cm)
Finalizat în anul 2009
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Mountain hamlet”
Author's description:
„After a memorable trip through the area of ​​the Carpathian Mountains, I discovered some archaic settlements that actually return for hundreds of years in time ...
I was thinking at the human existence as a conscious and assumed act.We focus day by day on it,trying to make sense,in reference to our peers and the environment in which we are living.

When we relate to our fellow humans, we feel caught in a competition and lose the essence, turning us into robots. We accumulate material values ​​forgetting of the soul.
But approaching nature, puts man back into the primordial equation, making him understand his place and his meaning in the universe.

"Eternity was born in the village," the philosopher Lucian Blaga once said ... taking the thought further, I would say that spirituality develops in the harmony of nature, in the solitude of the mountains. This work is, in a specific way, a plea for a pure, simple, to some extent, spiritual way of life.”

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 27 x 37 cm.(With frame 33 x 43 cm)
Finished in year 2009
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *