8 iun. 2014

Romanian Athenaeum„Ateneul Român”
Descrierea autorului:
o lucrare care încearcă să transpună în plan vizual starea de armonie pe care doar muzica o poate aduce în sufletele oamenilor.

În serile speciale de concerte când sunetele se revarsă în grădina Ateneului făcând frunzele copacilor să tremure în ritmul valsurilor sau a rapsodiilor Enesciene,atmosfera devine feerică.
Statuia lui Eminescu străjuiește gânditoare în fața acestui focar de cultură ce parcă răspândește în jur lumina,invitând vizitatorii în saloanele impunătoare ale Ateneului.

Realizată în stilul neoclasicismului și eclectismului,această faimoasă și monumentală clădire atrage nume sonore din industria muzicală intelectuală.
Istoria acestui monument este veche de aproape 150 de ani și deosebit de interesantă.

Proiectat initial ca palat al științelor și artelor,Ateneul Român și-a început activitatea culturală mai întâi prin conferințe publice.Astăzi e sediul Filarmonicii "George Enescu" și sală de concerte de renume mondial.
Recunoscut în 2004 ca monument istoric de valoare excepțională,simbol al Bucureștiului și al României, în 2007 a fost inclus în Patrimoniul European.
Construit de marele arhitect francez Albert Galleron la data de 26 octombrie 1886 și finalizat în 14 Februarie 1888,Ateneul Român are un design interior care îți taie răsuflarea.

Cu ale sale colonade ionice care amintesc de templul Erechteion de pe Acropole, răspândește în spirite lumina,în inimi moralitate,demnitate și independența de caracter,așa cum își dorea prof.dr.Constantin Esarcu,unul dintre ctitorii acestui edificiu emblematic.


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 27 x 37  cm .(cu ramă 33 x 43 cm)
Finalizat în anul 2014
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte„Romanian Athenaeum”
Author's description:
Athenaul Roman ... a work that attempts to translate visually the state of harmony that only music can bring to the souls of people..
In the special concert evenings,when the sounds flow into the garden of the Atheneum,making the leaves of the trees tremble in the rhythm of the waltz or enescian rhapsodies,the atmosphere becomes amazing..

Eminescu's statue guards in front of this outbreak of culture that spreads around the light, inviting visitors to the imposing lounges of the Athenaeum.
Made in the style of neoclassicism and eclecticism, this famous and monumental building attracts sonorous names from the intellectual music industry.

The history of this monument is almost 150 years old and particularly interesting.
Originally designed as a palace of sciences and arts, the Romanian Athenaeum began its cultural activity first through public conferences. Today, it is the seat of the "George Enescu" Philharmonic and a world-renowned concert hall.

Recognized in 2004 as a historical monument of exceptional value, a symbol of Bucharest and Romania, in 2007 it was included in the European Patrimony.
Built by the great French architect Albert Galleron on October 26, 1886 and completed on February 14, 1888, the Roman Atheneum has a breathtaking interior design.

With its Ionian colonnades that remind of  the Erechteion temple from Acropolis, it spreads light in the spirits,morality,dignity and independence of character into the hearts,as  Constantin Esarcu,one of the founders of this emblematic edifice desired so much.


Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 27 x 37 cm.(With frame 33 x 43 cm)
Finished in year 2014
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Traces and prints in time" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *