30 dec. 2015

The early fall

„Toamnă Timpurie”

Descrierea autorului:
„ Padurea agresată de frig și brumă,de întunericul care umple nopțile și le face din ce în ce mai lungi...
E toamnă și copacii își pierd podoaba de frunze care ,ofilite, sunt luate de vânt și se astern covor.
Momentul acesta al despuierii copacilor de frunze m-a fascinat de mic,de când cutreieram Parcul din Cotroceni ,singurul loc în acele vremuri pe care îl puteam asocia ușor cu dealurile și pădurile de munte...

Realizată în tehnică de cutit,cu tușe dure ,ascuțite și tăioase,cu violență în culoare,lucrarea încearcă să redea momentul de răscruce când natura intră în hibernare.Goi,cu brațele întinse spre soare,modele perfecte de fractali de curgere,copacii dorm în picioare ca niște uriași lignificați.

Ajuns adult,drumețind prin pădurile de munte toamna,am înteles că tăcerea copacilor,ca și a oamenilor,e semn de adâncă întețepciune.

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -Pânză 20 x 30  cm .(cu ramă 26 x 36 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte


The early fall

Author's description:
The forest aggressed by the cold and hoar ,by the darkness that fills the nights making them longer and longer...It's autumn and the trees are losing their ornament of leaves  which ,faded,are taken away by the wind and spread down like a carpet.

This moment of leaf stripping has fascinated me since I was a little boy ,since I was wandering through Cotroceni Park ,the only place in those times that I could easily associate with hills and mountain forests.

Made in the knife  technique,with hard touches,sharp and cutting ,with violence in color ,the work tries to catch the crossing moment when nature enters into hibernation.Naked ,with their arms stretched to the sun ,perfect patterns of the flow fractals,the trees sleep on legs like lignificated giants.
As an adult, while walking through the mountain forests in autumn,I understood that the silence of the trees...like that of people..is a sign of deep wisdom.

Tehnical description:
Technique - Oil -On canvas 20 x 30cm.(With frame 26 x 36 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte12 dec. 2015

Edvard Munch - Profile


Edvard Munch"
-Profil-
(Născut la: 12 Decembrie 1863- Decedat la: 23 Ianuarie  1944)
Descrierea autorului:
"Concentrat asupra operei sale , fascinat de magia liniilor şi a culorilor , preocupat să descopere simbolistica unui crampei de realitate , pe care il recompune apoi în manieră expresionistă pe pânzele sale.

Convins că natura nu înseamnă doar ceea ce putem vedea cu ochii , ci şi peisajele launtrice ale sufletului nostru , Munch îşi propune să transpună în pictură însăşi viaţa , suferinţa şi iubirea.
Boala şi suferinţa proprie nu l-au împiedicat să caute să înţeleagă sensurile lumii în care trăia , ci dimpotrivă , după spusele proprii , au fost cârma fără de care nu ar fi fost decât "un  vapor în derivă" pe marile şi oceanele existenţei.
Această lucrare a fost inspirată din doua litografii ale vremii ,reprezentând profilul artistului.
Tabloul a fost realizat drept omagiu adus marelui pictor expresionist.

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -carton -40x30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Edvard Munch"
-Profile-
(Born on: 12 December 1863- Decesed on: 23 January 1944)
Author's description:
"Focused on his work, fascinated by the magic of lines and colors, preoccupied with discovering the symbolism of a cramp of reality, which he then renders in the expressionist manner on his canvas.
Convinced that nature is not just what we can see with our eyes, but also the inner landscapes of our soul, Munch aims to translate into life, suffering and love itself.
His own illness and suffering did not prevent him from seeking to understand the meaning of the world in which he lived, but on the contrary, according to his own words, was the helm without which it would have been but a "drifting ship" on the seas and oceans of the existence.

This artwork was inspired by two lithographs of the time, representing the artist's profile.
The painting was made as a tribute to the great Expressionist painter.
Tehnical description:
Technique - Oil on cardboard 40x30 cm .(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan. 
This artwork comes from the "Traces and prints in time" collection.
© Copyright Reserved by Noktys Nokte.
This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *