5 feb. 2014

Blind loveIubire oarbă
Descrierea autorului:
Ca supremă lege a universului , iubirea este atracție irezistibilă care se manifestă atât la nivelul structurii materiale , cât și la nivelul superior al spiritului.Hesiod o numea "arhitecta universului". "E cea mai mare forță a omenirii",spunea Mahatma Gandhi.
Floare ce crește din tandreșe , energie pură , stare existențială de grație....orice ar fi și oricât ar dura...ea dă sentimentul de plenitudine a vieții.
Oarbă sau nu , iubirea e ca piatra filozofală ...transformă plumbul în aur și uratul în frumos."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2014
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici

Blind love
Author's description:
As the ultimate law of the universe, love is an irresistible attraction that manifests both in the material structure and at the superior level of the spirit. Hesiod called it the "architect of the universe." "It is the greatest force of mankind," Mahatma Gandhi said.
Flower growing from tenderness, pure energy, existential state of grace ... whatever it is and how long it will last ... it gives the feeling of fullness of life.
Blind or not, love is like the philosopher's stone ... turns the lead into gold and ugly in beauty."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2014
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *