4 sept. 2012

Reflection in cliffs

„Reflexie în stânci”
Descrierea autorului:

Lucrarea este o replică nostalgică la fenomenul de răsfrângere a imaginii unor stânci solitare în oglinda cristalină a unui râu de munte.Joc de lumini în unde,reflexii și sclipiri jucăușe pe pereții stâncoși.
Frângere și răsfrângere,refracție și reflexie ,fenomene ce fac parte din "corola de minuni a lumii" despre care vorbea poetul filozof Lucian Blaga.

Lumina care vine din întuneric...Călători prin spațiu,fotonii se revarsă în cascade de energie luminoasă inundând natura și umplând-o de culoare.Pătrund în intimitatea materiei și o fac conștientă de frumusețea creației a carei menire este de a bucura ochii și de oferi hrană sufletului.

Ochii...martori ai curgerii eterne fără de care toată această frumusețe ar fi inutilă...Poarta prin care lumea obiectivă se frânge și se răsfrânge în apele neliniștite ale Eului ,generând jocuri de lumini și umbre.
Arta însăși este un fenomen de reflexie la nivel adânc,spiritual.Ea reflectă peisaje ce fac parte din universul interior al creatorului, al artistul în esență.E un fel de "reflexie în stânci"...eternitate răsfrântă în oglinda timpului."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2012
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut
"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

„Reflection in cliffs”

Author's description:
The work is a nostalgic response to the phenomenon of reflecting the image of some solitary cliffs into the clear water of a mountain river.A play of lights in the waves,reflections and playful glitters on the rocky walls. Breaking and turning,refraction and reflection,phenomena that are part of " the wondrous wreath of the world" about which the poet philosopher Lucian Blaga was speaking about.

The light that comes from the darkness...Travelling through space,photons flow into cascades of luminous energy flooding the nature and filling it with color.They fall into the intimacy of the matter and make it aware of the beauty of creation meant to enjoy the eyes and nourish the soul.

Eyes ... witnesses of the eternal flow without which all this beauty would be useless ... The gate through which the objective world fades and frowns in the unsettled waters of the Ego, generating games of light and shadow.
Art itself is a reflection phenomenon at a deep, spiritual level. It reflects the landscapes that are part of the creator's inner universe, the artist in essence. It is a kind of "rock reflection" ... eternity resolute in the mirror of time."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2012
Author - Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the "Paradise lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *