16 dec. 2014

Winter cold


„Crivățul iernii”
Descrierea autorului:
„Atmosfera picturii este menită să rascolească amintirile ... holograme cu ierni reci mânate de vântul puternic al crivatului, cu întinderi albe, fără sfârșit și cu drumuri înzăpezite. Amintiri adânci, păstrate cu drag, proaspete și vii, chiar dacă zăpada anilor s-a așternut peste ele ...

O amintire din copilarie petrecută în mediul rural în casa primitoare a bunicilor. Eu neavand bunici la țară ... îmi imaginez ce plăcut era pentru un copil obosit de atâta săniat și rebegit de frig să deschidă ușa acestei căsuțși să se lase învăluit de căldura și mirosul de prăjituri tradiționale ..., atunci când venit de afară, din asprul viscol spre casă , mai vede doar fumul care iese din coșul sobei, asteptând cu poftă să guste preparatele bunicii ,în ajunul sărbătorilor de iarnă.

Cine avea bunicii la țară ..., cine nu , cel puțin putea să viseze la o astfel de casa care așteaptă să ofere căldură și adăpost atunci când ne-am pierdut pe drumurile înghețate ale vieții."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei placaj-carton 27 x 22  cm .(cu ramă 30 x 25   cm)
Finalizat în anul 2014
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
„Winter cold”
Author's description:
"The atmosphere of the painting is meant to shake the memories ... holograms with cold winters haunted by the north wind, with white stretches, endless and with snowy roads. Deep memories, kept lovingly, fresh and alive, even though the snow of the years has been laying over them...

A childhood memories spent in the countryside in the welcoming home of grandparents. I do not have grandparents in the country ... i imagine how was it like for a child,exhauted of so much sledging and frost,to open the door of this house and let the heat and the smell of the traditional cakes called  surround him, when you see only the smoke coming out of the stove's chimney, which draws you to the house frosted by cold at the mouth of the stove, waiting with the desire to taste the preparations of your grandmother on the eve of the winter holidays.

Who had grandparents at the countryside...,who hadn"t, at least could dream at such a house that is waiting to offer heat and shelter when we got lost on the frosty roads of the  life."

Tehnical description:
Technique - Oil -plywood 27 x 22 cm.(With frame 30 x 25 cm)
Finished in year 2014
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots " Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *