30 aug. 2015

The Seasons


Zoom
Zoom (1)
Zoom(2)

Anotimpurile”
Descrierea autorului:
Această lucrare a prins viață în acordurile "Anotimpurilor" lui Vivaldi , care au 
imprimat atmosfera de lucru și au indus starea de spirit ce a dat tușele de culoare.

Transpunând în planul artei vizuale lucrarea muzicală , mi-am dat seama că lipsea ceva..lipsea ca martor ochiul magic al pămăntului , acel centrum mundi în care se oglindește și soarele și luna,
cerul de unde vin ploile și zăpezile , lumina dar și întunericul.În jurul lui , anotimpurile joacă hora după o muzica doar de ele auzită , muzica sferelor.

În ultimii ani , această horă pare mânată de niște iele nebune
 și capricioase care sfidează mersul normal al vremii , încâlcind ciclul anotimpurilor."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
The Seasons”
Author's description:
This artwork came into being in the  sound harmony of Vivaldi's "Seasons", that induced the atmosphere of work and the state of mind which gave the color hints.

Transposing in the plan of visual art this musical piece,I realized that something was missing...it was missing as a witness that magic eye of the earth,that "centrum mundi" in which mirror the Sun and the Moon,the sky from where the rains and snows,the light and the darkness come Around it,the seasons dance the reel after a music heard only by them,the music of the spheres.

In the last few years,this reel seems to be whirled by the mad and capricious creatures called "iele"which defy the normal course of the weather,tangling the cycle of the seasons.

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Traces and prints in time"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

21 aug. 2015

Danse Macabre


Dans Macabru
Descrierea autorului:
"Inspirată de poemul simfonic cu același titlu de Camille Saint Saëns, această lucrare este o variațiune pe tema memento mori, vorbind, prin culoare și compoziție, despre arta de trăi.

Viața ca un dans macabru... o alegorie cu profunde semnificații, având trimiteri către Evul Mediu târziu, când obscurantismul și fanatismul religios, ce au dus la războaie, foamete și implicit ciumă,au ucis o treime din populația Europei.

Viața și moartea în tandem, de la naștere până la marginea mormântului, ne pun în valoare trecerea efemeră prin această dimensiune spațio-temporală.
În această călătorie prin timp, moartea ne este un bun sfătuitor, învățându-ne să prețuim clipa și pe cei dragi, atât cât îi avem..., chiar și dincolo de viață.

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte„Danse Macabre”
Author's description:
"Inspired by the symphonic poem with the same title by Camille Saint - Saen, the work is a variation on the theme" memento mori", speaking through color and composition about the art of living.
Life as a dance macabre ... an allegory with deep meanings, with references to the late Middle Ages, when obscurantism and religious fanaticism that led to wars, famine and plague default, killed one third of Europe's population.
Life and death in tandem, from birth to the edge of the tomb, make us use the ephemeral passage through this space-time dimension.

Life and death în tandem, from birth to the edge of the tomb, emphasize   our ephemeral passage through this space - time dimension.„


Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *