27 sept. 2016

Music of the soul

Muzica sufletului
Descrierea autorului:
Muzica sufletului...aşa precum sufletele noastre sunt unice fiecare în felul său , şi aceasta a fost unică , precum unică a fost şi vocea ei.
A cântat pentru iubitorii de rock doar puțină vreme , deoarece a facut alegerea să-şi ardă energia vitală într-o singură explozie de forță şi pasiune...toată o dată.

Total dedicată muzicii blues , soul şi psychedelic rock , Janis Joplin a fost nu doar o cântăreață , ci şi o compozitoare de excepție.
Muzica tâşnea din sufletul ei ca dintr-o fântână arteziană , iar actul artistic îi transfigura chipul pătruns de simțire adâncă."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 37 x 27  cm .(cu ramă 43 x 33 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Colecţie Privată
Music of the soul”
Author's description:
Music of the soul...as our souls are unique...each in its way...this soul was unique and so was its voice.This soul sang for the rock lovers only for a short time as it made a choice: to burn  its vital energy in an explosion of force and passion...all of a sudden

Totally dedicated to blues, soul and psychedelic rock music, Janis Joplin was not only a singer but also an outstanding composer.

The music was springing out of her soul just like from an artesian well and the artistic act transfigurated her face deeply ."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 37 x 27 cm.(With frame 43 x 33 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Traces and prints in time" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
Private Collection

17 sept. 2016

Fear of death

Frica de moarte”
(Janis Lyn Joplin)
Descrierea autorului:
O viața scurtă  ,trăită intens sub auspiciile rockului psychedelic.
Energia vitală convertită în artă i-a deschis porțile către eternitate celei care se temea atât de tare de moarte.
Janis a murit la vârsta fragedă de doar 27 de ani.
Cauza decesului nefiind unul rar în acele vremuri prin industria muzicii. Supradoză de heroină."


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţi și discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Colecţie Privată

Fear of death”
(Janis Lyn Joplin)
Author's description:

A short life lived deeply under the auspices of psychedelic rock.
The vital energy converted into art opened the gates to eternity for the one who feared so hard to die.
Janis died at the age of only 27 years. 
The cause of death was not a rare one in those times through the music industry. Heroin overdose."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
Private Collection

5 sept. 2016

Touching the soul

Janis Lyn Joplin
Descrierea autorului:
Janis Joplin pe scenă, în fața publicului sub vraja muzicii sale ,atingându-le sufletele"

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -carton -30x40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Colecţie Privată
Janis Lyn Joplin
Author's description:
Janis Joplin on the stage , in front of a public under the spell of her music that touches their souls."

Tehnical description:
Technique - Oil on cardboard 30x40 cm .(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan. 
This artwork comes from the "Paradise Lost" collection.
© Copyright Reserved by Noktys Nokte.
Private Collection

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *