15 feb. 2015

Morgana girl


Fata Morgana
Descrierea autorului:
Între legendă și miraj , Fata Morgana e un mister existențial.
Morgan le Fay , sora vitregă a regelui Arthur ori iluzie optică , cunoscutul fenomen de reflexie...,misterioasa apariție pune sub semnul îndoielii realitatea cunoașterii noastre temporare.

În limbajul artei ,această pictură ilustreaza dihotomia aparentă ,esența , invitând privitorul în universul inefabil al ideilor pure despre care vorbește Platon.

În manierismul paranoico-critic al lui Salvador Dali , artistul aduce visul din subconstient în realitate , transformând mirajul în artă și arta în miraj."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -placaj-PFL 50 x 40 cm .(cu ramă 56 x 46 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Mistere și enigme la granița cunoașterii"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Morgana girl
Author's description:
Between legend and mirage,Fata Morgana is an existential mystery.Morgan le Fay ,King Arthur's  step-sister or optical illusion,the famous phenomenon of reflection casts doubts on the reality of our temporary knowledge.

In the language of art,this painting illustrates the apparent dichotomy between apparence and essence,inviting the viewer into the innefable universe of pure ideas Plato speaks of.

In the paranoico-critical manner of Salvador Dali,the artist brings the subconscious dream into reality ,transforming the mirage into art and art into mirage."

Tehnical description:
Technique - Oil -Plywood pfl 50 x 40 cm.(With frame 56 x 46 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Mysteries and enigmas at the frontier of knowledge" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *