28 mar. 2015

Dancing with the devil

Dansând cu diavolul"
Descrierea autorului:
Uneori viața prinde alături , într-un tango pasional , entități atât de diferite , incât par disjuncte.Cei doi parteneri din tablou simbolizează acest paradox.                         

Forțe antagonice în tandem sunt peste tot în jurul nostru.Ele stau la baza dinamicii fenomenelor , fie ele fizice ori sociale.
Lumina dansează cu întunericul , strecurându-se printre frunzele copacilor , lumea invizibilă se întrepătrunde cu cea vizibilă , urâtul coexistă cu frumosul , adevărul strălucește ca diamantul printre minciuni , infinitul e conținut în finit și viața sfidează moartea prin puterea iubirii.

Acest tablou a fost inspirat de povestea de viață dintre o femeie sensibilă ,pasională , și un barbat care n-a știut s-o prețuiască.Frida Kahlo și Diego Rivera , doi pictori emblematici ai culturii mexicane din sec.al XX-lea.


Povestea lor poate fi înțeleasă mai bine în lumina tradițiilor mexicane legate de Dia de los Muertos, când "sanctissima " Muerte este sfidată într-o atmosferă de sărbatoare.
Viața și moartea...prinse într-un tango pasional , este viziunea care a inspirat această lucrare."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 37 x 27 cm .(cu ramă 43 x 33 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Dancing with the devil"
Author's description:
"Sometimes life links together,in a passionate tango,entities so different that they seem disjunctive.The two partners in the picture symbolize this paradox.

Antagonistic forces in tandem are all around us.They are the basis for the dynamics of the phenomena,whether physical or social.
The light dances with the darkness, streaming through the leaves of the trees, the invisible world intertwines with the visible, the ugly coexists with the beautiful, the truth shines like the diamond among the lies, the infinity is contained in the finite, and the life defies death by the power of love.

This painting was inspired by the life story of a sensitive ,passionate woman,and a man who did not know to appreciate her:Frida Kahlo and Diego Rivera,two iconic painters of Mexican culture who lived in  the twentieth century.

Their story can be better understood in the light of Mexican traditions linked to Dia de los Muertos, when "sanctissima" Muerte is defiant in a holiday atmosphere.
Life and death ... caught in a passionate tango, is the vision that inspired this work"

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 37 x 27 cm.(With frame 43 x 33 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *