9 oct. 2017

Gothica


„Gothica”
Descrierea autorului:
„Inspirat din curentul muzicii rock , stilul gothic impune eleganţă și rafinament atât în vestimentaţie,cât mai ales în atitudine.
De la romantic la morbid , de la tonuri închise de culoare la negrul absolut , în contrast cu albul pielii , sunt o multime de nuanţe...care trec prin rosul aprins ce simbolizează erotismul.
"Gothica" ilustrează latura romantică , misterioasă și seducătoare a stilului.
Constiinţa propriei valori,ideea unicităţii , lipsa de prejudecăţi , toate învăluite într-o sobrietate specifică.

Detașată de criticele celor care nu-i înţeleg stilul și modul de viaţă ,Gothica zâmbește celor încruntaţi și triști , celor care nu o înţeleg și o consideră ciudată ,fără a conștientiza faptul că mai ciudat este cel ce analizează ciudaţii, nu ciudaţii în sine...”


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţși discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
„Gothica”
Author's description:
Inspired from the rock music,the Gothic style has elegance and refinement both in clothing and attitude.
From romantic to morbid,from dark tones to absolute black,in contrast to the white skin,there are plenty of shades...that go through the bright red symbol of eroticism.
"Gothica"illustrates the romantic ,mysterious and seductive side of the style.
The consciousness of her own value,the idea of uniqueness,the lack of bias,all enveloped in a specific sobriety. 

Detached from the critics of those who do not understand her style and way of life,Gothica smiles to the frowning and sad people,to those who do not understand her and find her strange without realizing that the stranger is one who analyzes the freaks not  the freaks themselves...Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *