29 iul. 2018

Alternative vibrations

Zoom
On wall

Vibrații alternative

Descrierea autorului:
Să admiri cerul ,mai ales pe timpul nopților fierbinți de vară, are ceva mistic, tulburător, trezind în noi simțiri stranii ce te duc cu gândul la maretia arhitecturii cosmice. Te simți înconjurat de energii ce pulsează pe diferite frecvențe, materializându-se și dematerializându-se alternativ, într-un continuum fără de sfârșit.

Vibrații alternative ce configurează universuri paralele în care existența noastră se consumă într-o multitudine de ipostaze consecutive. Dacă din punct de vedere material suntem prizonierii acestei dimensiuni, din punct de vedere spiritual și mental suntem liberi să călătorim fără opreliști dintr-o dimensiune în alta.
În această lucrare, alternând culori,fascicule de lumină cu lungimi diferite de undă,  am încercat să sugerez că universul însuși este o simfonie de vibrații născute din mișcarea ondulatorie a particulelor. 

Vibrând din toate stringurile, sub acțiunea legilor fizicii, se naște o armonie pe care o putem percepe doar asociind într-o viziune unică mentalul, spiritualul și materialul."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Mistere și enigme la granița cunoașterii„
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Alternative vibrations"

Author's description:
„To admire the sky, especially during hot summer nights, has something mystical, disturbing, awakening in strange feelings that lead you to the greatness of cosmic architecture. You feel surrounded by energies pulsing on different frequencies, materializing and dematerializing alternately, in an endless continuum.

Alternative vibrations that configure parallel universes where our existence is consumed in a multitude of consecutive hypostases. If from the material point of view we are prisoners of this dimension,, from the spiritual point of view, we are free to travel without obstacles from one dimension to another.
In this artwork, alternative colors, light beams with different wavelengths, I have tried to suggest that the universe itself is a symphony of vibrations born from the wave-like movement of particles.

Vibrating from all the strings under the laws of physics, a  harmony comes into being, that we can perceive only by associating in a unique vision the mind, the spirit and the matter.”

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Mysteries and enigmas at the frontier of knowledge"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *