17 mai 2016

The passing of time


Trecerea timpului”
Descrierea autorului:
Ea,așteptându-l pe El...afară pe terasă...sub adierea vântului...suspinând după un gest galant,cel de a fi întâmpinată cu un pahar de sampanie,cu un trandafir care să o învăluie cu parfumul lui...sau macar cu simpla prezență a celui drag.

Dar timpul trece,orele se scurg și el nu mai ajunge...Odata cu el trece și tinerețea,frumusețea,viața.Trece ca un fum...

În ignoranța noastră,nu stim să prețuim clipele frumoase...atunci când le avem.
Deci,dacă existi,trăiește!
Accesează momentul,foloseste-l după valoarea lui!Ar putea fi primul,dar în egală masură,și ultimul!
Foloseste clipa și fapta când e timpul și momentul oportun!"

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 37 x 27 cm .(cu ramă 43 x 33 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
The passing of time"
Author's description:
"She, waiting for Him ... out on the patio ... under the wind ... sighing after a gallant gesture, to be greeted with a glass of champagne with a rose that envelops her with its scent ... or at least with the presence of the dear one.

But time passes,hours go away and he hasn't come anymore.At the same time,youth ,beauty disappear and life itself blows away.All is passing like a smoke ...

In our ignorance, we do not know how to cherish beautiful moments ... when we have them.
So, if you exist, live!
Access the moment, use it according to its value! It could be the first, but equally, the last!
Use the moment and deed when it's time and time! "

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 37 x 27 cm.(With frame 43 x 33 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *