22 mar. 2018

Golden Rain

Ploaie de aur
Descrierea autorului:
"După albul rece și imaculat al zăpezilor greoaie și târzii...,
galbenul viu al Forsythiei parcă încălzeste sufletul, 
o dată cu parfumul răcoros și proaspăt al primăverii ce se lasă greu asteptată.

Nu degeaba această floare a primit denumirea populară de "Ploaie de aur"...
pare o revărsare de energie desprinsă din coloristica minunata a soarelui,
atunci când așteptăm după o iarnă bogată în viscole puternice, o rază de soare prevestitoare de schimbare...
Văzând-o, am descoperit în ea una dintre ipostazele renașterii naturii , într-o primăvară târzie, precum iarna ce o lasă în urmă.

Lucrarea imortalizează frumusețea acestei flori , dragostea de viață potentată de fierberea sevelor telurice și bucuria de a fi martor la atâtea metamorfoze.
M-am gândit să transpun în limbajul artei vizuale acea stare de spirit pe care Beethoven a imortalizat-o în "Oda bucuriei" căreia Friederich Schiller i-a scris versurile.

-Slavã tie, stea curatã, voie bunã pe Pãmânt, 
-Astãzi te simtim aproape, sol din Rai, cu soare sfânt.
Vraja ta aduce iarãsi, pe popor lângã popor, 
-Toti pe lume, frati noi suntem, unde vii usoare-n zbor.
-Cine a avut norocul de prieteni buni sã dea, 
-Cine stie ce-i iubirea, lângã noi cântând sã stea.
-Fericit un suflet drag te poate face pe pãmânt, 
-Cine n-a simtit iubirea, plece dintre noi plângând

Esență acesteia ar fi chiar unul dintre simbolurile specifice anotimpului de primăvară, această floare fiind astfel una dintre primele vestitoare ale acestui anotimp.
Am stilizat puțin vaza prin elemente florale în conformitate cu atmosfera neoclasică a stilului, îmbogățită central cu simbolul cântătoarelor migratoare ce sosesc în vremuri calde... 

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Ipostaze ale renașterii"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
„Golden Rain”
Author's description:
"After the cold and immaculate white of the heavy late snow....Forsythia's live yellow seems to warm the soul with the cool,fresh spring scent that was so much expected.

Not without a reason,this flower has been given the popular name of "Golden rain".It seems an outpouring of energy from the wonderful sun coloring,after a winter rich in blizzards...a bright sunshine of change.Looking at this flower I discovered one of the hypostasis of the rebirth of nature,in a late spring,after the winter that leaves behind.

The work immortalizes the beauty of this flower, the love of life enriched by the boiling of the tellurian and the joy of witnessing so many metamorphoses.
I thought to translate into the language of visual art that mood that Beethoven had immortalized in the "Ode to Joy", to which Friederich Schiller wrote his lyrics.

- Glory, clean star, good will on earth,
-We feel close to you, the soil of Heaven, the sunshine.
The spell brings again, the people beside the people,
-Thanks to the world, we are brothers, where you live light on the fly.
-Who had the good fortune of good friends to give,
-Who knows what love is, next to us singing.
-Help a dear soul can make you on the earth,
-Who did not feel love, leave us weeping

Its essence would be even one of the symbols of the spring season, this flower being one of the first vestiges of this season.
I stylized a little vase through floral elements according to the neoclassical atmosphere of the style, centrally enriched with the symbol of migratory singers arriving in warm weather ... "

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "The Hypostasis of the rebirth"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *