16 nov. 2017

Hovel in Apuseni


„Bordei in Apuseni”

Descrierea autorului:
„Expresia „în creierii munților" mi se pare sublimă, întrucât face aluzie la o anumită spiritualitate a locului care atrage și oameni de o anumită spiritualitate.
Călugări sihaștri ori oameni simpli au ales să trăiască în creierii munților dintr-o chemare a înălțimilor ori dintr-o chemare a naturii.
Acolo sus, între sacru și profan, între cer și pământ, e libertate absolută, asumare.
Viața în munți e singurătate ori solitudine, liniște ori zbucium existențial, sărăcie ori simplitate, într-o ecuație cu două necunoscute: omul și natura."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Hovel in Apuseni
Author's description:
The expression "in the brains of the mountains" seems sublime to me because it alludes to a certain spirituality of the place that also attracts people of a certain spirituality.
Hermits or simple people have chosen to live in the brains of the mountains from a call of heights or from a call of nature.
There up, between the sacred and the profane, between heaven and earth, is absolute freedom, assumption. Life in the mountains may be  loneliness or solitude, tranquility or existential struggle, poverty or simplicity, in an equation with two unknowns: Human and nature."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2017- Bucharest.
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *