16 iul. 2017

Scorching Heat

„Arșița soarelui”
Descrierea autorului:
M-a fascinat întotdeauna tot ce vine din necunoscutul cosmosului,
din adâncurile întunecate și pline de mister.Energii care favorizează viața,
dar și energii distructive , aducătoare de necazuri sau chiar moarte.
De exemplu căldura solară...lumina care parjoleste vara , în "Luna lui cuptor".

Sub arșița soarelui, pământul se coace ca o pâine și crapă .
Vegetația absoarbe sevele din adâncuri într-un efort disperat, dramatic, de a duce la maturitate sămânță..."mirabila sămânță" pentru că în ciuda existenței ei infime, procesul metamorfozei acesteia este capabil la un anumit moment să dea ori să mențină altora viața ,hrănindu-i.
Această pictură este mai repede o formă de elogiu adus puterii de regenerare a naturii."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Ipostaze ale renașterii"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Scorching Heat
Author's description:
"I have always been fascinated by everything that comes from the unknown of the cosmos,from the dark depths full of mistery. Energy that favors life,
but also destructive energies, tribulations or even death.
For example, the sun's heat ... the light that parodies the summer in "The Moon's Oven".

Under the heat of the sun, the earth bakes like bread and cracks.
The vegetation absorbs the sap from the de depths in a desperate, dramatic effort to bring it to the seed...that "miraculous seed" as ,despite seed  ephemeral existence,its process of metamorphosis is able at a certain point of giving or keeping life to others,feeding them...
This painting is sooner a form of praise to the regeneration power of nature. "

Tehnical description:
Technique - Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "The Hypostasis of the rebirth" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *