16 nov. 2016

Seduction

„Seducția
Descrierea autorului:
Dincolo de legendă există o realitate la fel de tulburatoare...vampirismul energetic.Fenomenul seducției , ilustrat printr-un personaj de notorietatea lui Dracula ,sporește complexitatea mesajului acestei picturi , întrucât ideea de victimă este eliminată.
Cele două făpturi înlănțuite într-o îmbrățișare pasională sub mantia sangerie, vorbesc despre mirajul unui transfer energetic ce poartă un nume simplu...dar profund, curat și lipsit de limite sau prejudecăți, Iubire!"

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Seduction”
Author's description:
Beyond the legend,there is a reality equally exciting...the energetic vampirism.The seduction phenomenon,illustrated by a notorious character like Dracula increases the complexity of the message of this painting,because the idea of victim is eliminated.The two beings become one in a passionate embrace under the blooded mantle ,talk about the mirage of an energy transfer that has a simple name ... but profoundly, cleanly and without limits or prejudices, Love!"

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *