24 oct. 2016

Portal of life

"Portalul Vieții"
Descrierea autorului:
Un portal prin care fiecare entitate îşi face apariția în această dimensiune spațio-temporală.
Manâtă de un scop , călatoria vieții reprezintă un drum prin hățişurile cauzalității.
Jocul de linii negre sugerează tesătura spațiu-timp care se întinde între cele două lumi paralele: cea din care venim şi cea spre care ne îndreptăm.

Între albul purității şi roşul ce simbolizează pasiunea şi iubirea profundă , din centrul acestui portal se naşte anxietatea şi lupta pentru cunoastere  ,într-o lume tumultuoasă.

Ingredientele specifice vieții le-am transpus în nuanțe calde şi reci , care simbolizează bucuria , pasiunea arzătoare , speranța şi dezamăgirea , aspirația către albastrul boltei cereşti.

Jocul rece , sălbatic şi crud al naturii e transpus în atmosfera unei lumi efemere.Acesta este portalul prin care suntem aruncați în valtoarea vieții şi , în acelaşi timp , portalul prin care ne întoarcem în eternitate atunci când timpul nostru s-a scurs.

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -Placaj-carton -PFL 50 x 40 cm .(cu ramă 56 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Ipostaze ale renașterii"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici

"Portal of life"
Author's description:
A portal through which each entity makes its appearance into this space-time dimension.Driven on by a purpose , the life journey is a way across the thicket of the causality.The black lines playing suggests the space-time fabric which stretches between those two parallel worlds : that from which we have come and that towards which we are going.Between the white of the purity and the red that symbolizes passion and profound love,from the centet of this portal comes into being the anxiety and the fight for knowledge ,in a tumultuous world.

I transposed the ingredients specific to the life into warm and cold nuances which symbolize joy,ardent passion,hope and disappointment,aspiration towards the blue of the vault of the sky.

The cold,wild and cruel game of the nature is settled in the atmosphereof an ephemeral world.This is the portal through which we are thrown into the life vortex and,at the same time,the portal through which we go back to eternity when our time elapsed.


Tehnical description:
Technique - Oil on plywood 50 x 40 cm .(With frame 56 x 46 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan. 
This artwork comes from the "The Hypostasis of the rebirth" collection.
© Copyright Reserved by Noktys Nokte.


This painting is available for sale
Source: Here

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *