12 dec. 2015

Edvard Munch - Profile


Edvard Munch"
-Profil-
(Născut la: 12 Decembrie 1863- Decedat la: 23 Ianuarie  1944)
Descrierea autorului:
"Concentrat asupra operei sale , fascinat de magia liniilor şi a culorilor , preocupat să descopere simbolistica unui crampei de realitate , pe care il recompune apoi în manieră expresionistă pe pânzele sale.

Convins că natura nu înseamnă doar ceea ce putem vedea cu ochii , ci şi peisajele launtrice ale sufletului nostru , Munch îşi propune să transpună în pictură însăşi viaţa , suferinţa şi iubirea.
Boala şi suferinţa proprie nu l-au împiedicat să caute să înţeleagă sensurile lumii în care trăia , ci dimpotrivă , după spusele proprii , au fost cârma fără de care nu ar fi fost decât "un  vapor în derivă" pe marile şi oceanele existenţei.
Această lucrare a fost inspirată din doua litografii ale vremii ,reprezentând profilul artistului.
Tabloul a fost realizat drept omagiu adus marelui pictor expresionist.

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -carton -40x30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Edvard Munch"
-Profile-
(Born on: 12 December 1863- Decesed on: 23 January 1944)
Author's description:
"Focused on his work, fascinated by the magic of lines and colors, preoccupied with discovering the symbolism of a cramp of reality, which he then renders in the expressionist manner on his canvas.
Convinced that nature is not just what we can see with our eyes, but also the inner landscapes of our soul, Munch aims to translate into life, suffering and love itself.
His own illness and suffering did not prevent him from seeking to understand the meaning of the world in which he lived, but on the contrary, according to his own words, was the helm without which it would have been but a "drifting ship" on the seas and oceans of the existence.

This artwork was inspired by two lithographs of the time, representing the artist's profile.
The painting was made as a tribute to the great Expressionist painter.
Tehnical description:
Technique - Oil on cardboard 40x30 cm .(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan. 
This artwork comes from the "Traces and prints in time" collection.
© Copyright Reserved by Noktys Nokte.
This painting is available for sale
Source: Here

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *