27 aug. 2016

Poppies

Zoom
Maci”
Descrierea autorului:
„În viziunea mea această lucrare , încearcă să sugereze faptul că , dincolo de realitatea palpabilă , mai există o lume a frumuseții pure, a valorilor păstrate în esențe tari.
În limbajul lor , florile vorbesc despre veșnicie.
Flori albe de câmp și maci roșii , plutind în eter , legănate de visul celui care le privește , amintesc de sufletul omului ce pendulează între imaculatele zăpezi ale purității și clocotitoarea dragoste de viață.
Lucrarea cumva încearcă să fie precum o fereastră către acest univers vibrant unde ne putem odihni sufletul atunci când a obosit."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Poppies"
Author's description:
„This work, in my view, attempts to suggest that, beyond the palpable reality, there is a world of pure beauty, of values preserved in strong essences.
In their language, flowers talk about eternity.
White flowers fields and red poppies, floating in the ether,swung by the dream of the visitor, remind of the human soul plowing between the immaculate greens of purity and the blooming love of life.
The work somehow tries to be like a window to this vibrant universe where we can rest our soul when we get tired."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *