16 iul. 2016

Hopping in village

Zoom
Zoom (1)
Zoom (2)
Hora în sat
Descrierea autorului:
„Această lucrare înfățișează o atmosferă plină de pace de duminică după-amiază, undeva la țară , într-un sat patriarhal.Aici viața este trăită între alte coordonate de timp și spațiu , în strânsă legătură cu pământul...pământul arat și lucrat pentru pâinea cea de toate zilele...același pământ frământat sub picioare când dansul numic"hora" se învarte cu poftă de viață și pasiune. 
Duminică-ziua soarelui. Nu-i de mirare faptul că o ploaie de foc se rezervă peste toți și toate . Modalități de purificare a spiritului în contextul unui dialog ritmic al omului cu pământul.„

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Hopping in village"
Author's description:
The painting evolves a peaceful atmosphere of Sunday afternoon,somewhere at the countryside,in a patriarchal village.Here life is lived between other coordinates of space and time in a tight connection with the ground...the ground ploughed and worked for the daily bread ...the same ground trampled under feet when the "hora" dance is whirled with relish of life and passion.Sunday,the day of the Sun.No wonder why a rain of fire is flooding over everything and everybody.

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *