26 iun. 2016

Drought

„Seceta”
Descrierea autorului:
Seceta...dorul pământului de apă, întipărit în brazdele răsturnate ca niște uriașe panouri solare.
Foc mistuitor ce ațață energii subterane a căror emergență arde suprafața pământului, usucă iarba și tot ce e viu.

Am pictat acest tablou inspirat de cuvintele regretatului poet Nichita Stanescu:
"Dacă nu stii să recunoști iarba după verde și apa după sete, atunci nu-i va fi nimănui dor de tine”

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Ipostaze ale renașterii"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
„Drought”
Author's description:
"The drought...the longing of the earth for water,imprinted in the furrows overturned like huge solar panels.
A devouring fire that  stirs up emerging underground energies ,the burning of which sets fire on earth,fades the grass and all is alive.

I painted this picture inspired by the words of the late poet Nichita Stanescu:

"If you do not know how to recognize the grass after its green and the  water after your thirst,then no one will miss you."

Tehnical description:
Technique - Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "The Hypostasis of the rebirth" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *