8 iun. 2015

Childhood games

Zoom
Zoom (1)
Zoom (2)
Jocurile copilăriei"
Descrierea autorului:
Tema centrală a acestui tablou este copilăria , inima tuturor vârstelor , floare evanescentă al carei parfum ne însoțește toată viața.
E tărâmul de la vămile cerului unde timpul fizic se dilată și tinde spre infinit.Ignorând pericolele , copilul , din nevoia sa de cunoaștere ,caută și găsește totul în nimic.

Lumea copilariei este un univers pur , lipsit de griji și prejudecăți , plin de miracole în care totul pare posibil.E o imensă uimire și încântare în fața creației.

Thomas Henry Huxley afirma în discursul "Educaţia tehnică: "Secretul geniului este să îţi transferi la maturitate spiritul copilăriei."Poate acesta a fost secretul care l-a consacrat pe Salvador Dali care recunoștea :"În copilarie atât de mult m-am crezut geniu , încât până la urma am și ajuns"

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Childhood games
Author's description:
"The central theme of this painting is childhood, the heart of all ages, an evanescent flower whose perfume accompanies us all our life.
It is the realm from the customs of the heaven where physical time expands and tends to infinity. Ignoring the dangers, the child, out of his need for knowledge, seeks and finds everything in nothing.

The world of childhood is a pure universe,without worries and preconceived ideas where everything seems possible. It's a  huge wondering and delight in front of the creation..

Thomas Henry Huxley said in his speech "Technical Education:" The secret of a genius is to keep the childhood spirit at the mature age. "Maybe this was the secret that consecrated Salvador Dali who admitted:" In childhood so much I thought at me as a genius,that after all I have become a genius"

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *