8 ian. 2017

Signs of spring

Semne de primăvară
Descrierea autorului:
„În viziunea mea această pictură încearcă să surprindă dinamica naturii la răscruce de vremi , când iarna dispare şi primăvara trezeste totul la un nou ciclu de viață.
Prezența casei la răscruce de drumuri , înconjurată de toate aceste metamorfoze ar fi punctul forte al lucrării , sugerând semnificații filozofice.

Zăpada se topeşte , pârâiaşele încep să susure , şoptind cântecul lor specific ,începând astfel un nou curs în armonia primăverii renăscând din pământul mocirlit în urma zăpezii spre lumina soarelui , firul ierbii , primul semn al primăverii.

Această simfonie de primăvara , armonizată în culorile...focului , energia infuzată pământului de un astru , de o stea. Lumina despletită , transformată în culoare pe câmp , pe dealuri , pe munți şi pe văi fiind menită pentru a trezi în sufletul privitorului bucuria schimbării , imediat prezentă cu începutul noului an.

La răscruce de vremuri şi drumuri în jur , totul curge , nimic nu rămâne neschimbat."Panta rhei", ar spune Heraclit , care explica schimbarea prin atotputernicia focului.
Ceea ce a spus Heraclit în axioma sa , Publius Ovidius Naso a transpus în plan spiritual , poetic.
Dincolo de succesiunea perpetuă a anotimpurilor , el vede continuitatea spiritului ,capabil să treacă granițele dintre viață şi moarte.”


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 27 x 37  cm .(cu ramă 33 x 43 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Ipostaze ale renașterii"
© Copyright Reserved by Noktys NokteSigns of spring
Author's description:
„ÎIn my vision this painting tries to capture the dynamics of nature at the crossroads of times, when the winter disappears and the spring awakens everything to a new life cycle. The presence of the house at the crossroads, surrounded by all these metamorphoses, would be the strength of the work, suggesting philosophical significance. 

The snow is melting, the breezes begin to sigh, whispering their specific song, thus starting a new course in the harmony of spring rebearing from the muddled earth after the snow,to the sunlight,the blade of grass,the first sign of spring. 

This spring symphony harmonized in the colors of the fire...energy infused into  earth by a heavenly body,by a star. Light unplaited,transformed into color on the field,hills,mountains and valleys,meant to awaken in the viewer"s soul the joy for change,immediately present at the beginning of the new year..

At the cross of times and roads,everything around is flowing,nothing remains unchanged. "Panta rhei", Heraclitus would say, explaining the change through the omnipotence of the fire.
What Heraclit said in his axiom, Publius Ovidius Naso, has transposed spiritually, poetically.
Beyond the perpetual succession of the seasons, he sees the continuity of the spirit, able to cross the boundaries between life and death...

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 27 x 37 cm.(With frame 33 x 43 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "The Hypostasis of the rebirth"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *