24 oct. 2015

Frederic Chopin


Frédéric François Chopin
(Născut la: 22 Februarie 1810 Decedat la: 17 Octombrie 1849)
Descrierea autorului:
„ Frédéric Chopin , autorul Nocturnelor și al Sonatei Lunii...pictat în alb-negru , învăluit în noaptea propriului vis romantic...
Gândul îmi zboară la poezia muzicii lui , care picură note într-o ploaie vibrantă de armonii sonore .

Revărsate asupra sufletului ,îi trezesc sensibilitatea și il fac să se deschidă precum o floare în fața marilor mistere.
Așa precum Chopin a adus poezia în muzica , am încercat și eu cu această ocazie să-i aduc acest omagiu marelui compozitor de muzică pentru pian din perioada romantismului.”

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 27 x 37  cm .(cu ramă 33 x 43 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte


Frédéric François Chopin
(Born on: 22 February 1810 Decesed on: 17 Octomber 1849)

Author's description:
„Frédéric Chopin, author of the Nocturnal and Moon Sonata ... painted in black and white, enveloped in the night of his romantic dream ...
Thought flies to the music poetry that drips notes in a vibrant rain of harmonic sounds. Reverted to the soul, they awaken sensitivity and make it open like a flower in front of the great mysteries.
Like Chopin brought the poetry into music, I also tried on this occasion to pay homage to the great composer of piano music from the romantic period.”

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 20 cm.(With frame 36 x 26 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Traces and prints in time" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte14 oct. 2015

Bran Castle

„Castelul Bran
Descrierea autorului:
De la înălțimea stâncoasă pe care se află , castelul Bran privește de pește șase secole la freamătul vieții de jos din vale.
Șase secole împregnate în zidurile groase ale fortăreței mult încercate de vicisitudinile istoriei.

Tabloul nu își propune să redea imaginea suprarealistă a monumentului istoric,ci să reconstituie atmosfera din acele vremuri tulburi cu cavaleri neînfricați și bătălii crunte, ce au făcut zidurile să se cutremure de atâta cruzime.
Sub cerul răscolit de spiritele celor care și-au găsit sfârșitul aici , zidurile parcă se tânguie înfricosate.
E un loc bantuit unde prezența voievodului Vlad Țepeș mai dăinuie încă , în colțurile tenebroase ale odăilor.

Un castel impunător și plin de mister menit să țină pavăză dușmanilor care ar fi năvălit pe culoarul Rucar-Bran.
Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p. placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46  cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
„Bran Castle”
Author's description:
From its height,Bran Castle has been gazing for more than six centuries to the rumour of the life ,down in the valley. Six centuries impregnated in the thick walls of the fortress, much touched by the vicissitudes of history.

This painting does not aim to recreate the image in a surrealistic vision of the historical monument, but to reconstitute the atmosphere of those troubled times with fearless knights and courageous battles.

Under the sky raced by the spirits of those who have found their end here, the walls are tricky. It is a haunted place where the presence of voivode Vlad Tepes is still in the dark corners of the rooms.

An imposing and mysterious castle meant to be a guardian against the enemies who would have wandered over Rucar Bran pass."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o plywood -cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46  cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Traces and prints in time" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

3 oct. 2015

Year 1784


Anul 1784
Descrierea autorului:
„ Actualizare azi..

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 27 x 37  cm .(cu ramă 33 x 43 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
„Year 1784”
Author's description:
Update today

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 27 x 37 cm.(With frame 33 x 43 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *