9 mar. 2013

The sea wall Olymp Costinești


„Faleza Olymp Costinești”
Descrierea autorului:
Concepută ca o fantezie marină,lucrarea este o invitație la evadarea din cadrul strâmt al unei existențe banale,fie ea la nivel terestru ori acvatic.
Personajele,îmbrăcate uniform în roșu, sunt tipare comune,conformiste,mulțumite de traiul cotidian și de oportunitățile oferite de viața ca o vacanță scurtă.

Faleza nu este o soluție pentru drumul ascendent al spiritului uman.Ea este doar un miraj,o soluție de moment pentru o perspectivă mai bună.
Intr-un joc de culori și forme, am încercat să sugerez că adevăratul drum al omului pe pământ nu pendulează pe orizontală,între sferele de interes ale momentului.,ci ascendent,spre Olimpul aspirațiilor..."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 27 x 37 cm .(cu ramă 33 x 43 cm)
Finalizat în anul 2013
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut
"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte„The sea wall Olymp Costinesti”

Author's description:
Conceived as a marine fantasy,the work is an invitation  to escape from the strait frame of  a banal existence,be it at land or aquatic level
The characters,uniformly dressed in red,are common,conformist patterns, contented with everyday living and the opportunities offered by the life as a short holiday.

The sea -wall is not a solution for the ascendant path of the human spirit.It is just a mirage,a solution to the moment for a better perspective.

In a play of colors and shapes,I tried to suggest that the real way of a man on earth should not oscillate horizontally,between the spheres of interests of the moment,but ascendantly to the Olymp of aspirations."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 27 x 37 cm.(With frame 33 x 43 cm)
Finished in year 2013
Author - Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the "Paradise lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *