19 iun. 2017

Jokers

„Jokerii”
Descrierea autorului:
„Privind viața din perspectiva unui joc de noroc, ești predispus să crezi că dacă nu îi cunoști regulile, poți usor să pierzi.
Întâmplarea face să mă fi aflat pentru prima oară într-un cazino de lux în orașul meu natal, București.
Era ciudată coincidența că locul unde urma să mă întâlnesc cu un dealer de artă în vederea unei colaborări internaționale era un cazinou aflat pe bulevardul ce poartă numele de "Calea Victoriei."
Atunci mi-a venit ideea de a aborda această tematică mai rar întalnită în arta vizuală.
Am realizat această lucrare în maniera caracteristică de abstract expresionist, încercând să sugerez adâncile semnificații filozofice ale subiectului.

Patru jokeri, patru tipologii umane...stau la masa de joc și asteaptă să se împartă cărțile.
Cu fețele ascunse în spatele măștilor, sunt conștienți că miza e mare...și fiecare își va elabora o strategie de abordare a jocului în funcție de cărțile care le vor pica.
"Mutatis mutandis" , masa de joc e șcena vieții, iar jokerii suntem noi.
Jocul e însăși existența noastră care depinde de premisele cu care intrăm în viață."
Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţși discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

„Jokers
Author's description:
„Looking at life from a gambling perspective, you are prone to think that if you do not know its rules, you can easily lose it.
It happened to be for the first time in a luxury casino in my native city,Bucharest.
It was a strange coincidence that the place where I was going to meet an art dealer for international collaboration was a casino on the boulevard called "Calea Victoriei."-(The Way of Victory)
Then I came up with the idea of ​​addressing this lesser topic in visual art.
I have done this work in a manner of abstract expressionism, trying to suggest the deep philosophical significance of the subject.

Four jokers, four human typologies ... sit at the table and wait for the cards to be dealt.

With the faces hidden behind the masks, they are aware that the stakes are big ... and each one will develop a strategy of approaching the game according to the cards that they will receive.
"Mutatis mutandis", the game is the scene of life and we might be the jokers.
Game is our very existence, which depends on the premises with which we enter into life. "

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

6 iun. 2017

Bluffing

Cacealma"
Descrierea autorului:
Prin culoare și prin elementele de compoziție am încercat să reconstitui atmosfera încărcată din jurul unei mese de joc , la Cazino.
Jucătorii , deghizați în arlechini , personaje comice din comediile italiene , dau jocului de noroc o conotație ludică , punând accent pe valentele distractive ale activității. 
Aparențele însa înseală.Jucătorii nu sunt arlechini și jocul nu e joc deloc.
Norocul însuși nu e noroc , ci poate fi în realitate o ...cacealma."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţși discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Bluffing
Author's description:
"Through color and compositional elements I tried to reconstitute the strained atmosphere around a game table at the Casino.
Players, disguised as harlequins, comic characters from Italian comedies, give gambling a playful connotation, emphasizing the funny valences of activity.
But appearances are delusive.Players are not harlequins and the game is not a game at all.
Luck is not good luck, it might actually be ... bluff."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *