30 oct. 2020

„Expresia Durerii” Colectiv Club - System error 65...

 
„Expresia Durerii”

Colectiv Club - System error 65...
30 octombrie 2015-2020 

Descrierea autorului:

Astazi se implinesc 5 ani de la tragedia cauzata de incendiul de la Colectiv.5 (cinci) Ani de nepasare, nesimtire si lipsa de respect din partea statului Roman fata de cei ce si-au pierdut viata acolo si cu atat mai mult de familiile ramase destramate...

In ceea ce priveste acest caz, ramas inca intr-o negura a timpului,aceasta pierdere a unor suflete nevinovate,ramane inca un tipat surd intr-un clarobscur vizual si mental pentru cei ce ar trebui sa faca lumina celor morti nevinovati,macar dincolo de viata...

Personal mi-am pierdut prieteni acolo si mai mult in acea seara eu puteam fi unul dintre cei prezenti acolo,mai aveam de incheiat o lucrare de arta si apoi ma pregateam sa ma intalnesc cu niste prieteni acolo...

Cand sa ies pe usa casei ,sa plec catre club m-au sunat mai multi amici sa afle daca sunt bine stiind ca urma sa merg acolo in acea seara,initial am crezut ca acestia fac o gluma proasta,mai apoi m-au sunat amici si din strainatate, vestea deja trecuse granitele.Deja telefoanele nu mai aveau cum sa fie o gluma, era clar ca ceva s-a intamplat acolo,initial vestea a plecat despre o explozie, mai apoi s-a clarificat ca era vorba despre un incendiu ,un incendiu care pornise din zona unui stalp langa care am stat o seara intreaga la un alt concert live chiar inainte  cu o saptamana de marea tragedie...

In orice caz 100% ceea ce s-a intamplat la Colectiv, nu a fost nici eroare tehnica si nici lipsa de profesionalism, era vorba despre un incendiu provocat de artificiile de spectacol...ceea ce e ridicol,inainte cu o saptamana de tragedie, am fost la un concert de muzica Rock ”Black Metal„ a avut loc spectacol pirotehnic cu flacari reale,iar astfel de concerte au mai fost in acel club sute fara niciun incident...daca de la flacari suflate din gura cu gaz spre tavan nu a luat niciodata foc nimic, e clar ca de la niste amarate de artificii n-ar fi avut cum, sa porneasca incendiul,nici daca ar fi tinut cineva artificiile lipite de tavan...

N-are rost sa mai lungesc acest subiect,pentru ca oricum tara asta nu are un stat, nu exista protectie civila, nu exista, legi,drepturile omului sunt basme,iar infractorii sunt de cele mai multe ori in functii de conducere si chiar fac legea in astfel de tari rudimentar dezvoltate,coruptia si mafia nasc victime, iar asta e rau... 

Desi n-am fost dintre cei mai putin norocosi, sa ma aflu chiar in interiorul clubului in acea seara,cu atat mai mult am fost acolo chiar cand scoteau oamenii...

E un moment dureros, sa-ti gasesti prietenii cu care mai cateva zile in urma erai alaturi in momente frumoase ale vietii, scosi pe targi, in agonie spre moarte, cu hainele topite in carne si ... nu mai vreau sa zic nimic.

Niciun film horror nu poate fi mai rau decat asa ceva, o moarte mai crunta nu cred ca poate exista...

Aceasta lucrare imbina mai multe ipostaze ale suferintei ,ale durerii, insa realizarea ei cu ocazia comemorarii a 5 ani de la Colectiv, este implicit un semnal de alarma catre cei surzi si orbi cu mintea intr-o obscuritate totala,poate totusi, dupa 5 ani,s-ar face putina lumina pentru acele suflete ce ratacesc stinghere undeva intre lumea noastra..., in sufletele noastre si lumea in care in mod nedrept au ajuns prea devreme, mult prea devreme...

Sincere condoleante inca odata famililor celor ce s-au stins ,din incompetenta altora...

Iar cei ce au avut sansa la o a doua viata... Multa sanatate,fiti mereu tari si cu mintea pozitiva pe cat posibil cu putinta...

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei /Panza 100x100 cm
Finalizat în anul 2020
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţi și discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Rock And Rockers Never Will Die!

„Expression of Pain”

Author's description:

Today marks 5 years since the tragedy caused by the fire at Colectiv.5 (five) Years of indifference, insensitivity and lack of respect on the part of the Romanian state towards those who lost their lives there and even more so for the remaining families broken ...

As for this case, still left in a fog of time, this loss of innocent souls remains another deaf scream in a visual and mental chiaroscuro for those who should shed light on the innocent dead, at least beyond life...

Personally, I lost friends there and more that evening I could be one of those present there, I had to finish a work of art and then I was preparing to meet some friends there ...

When I went out the door, to go to the club, several friends called me to find out if I was good, knowing that I was going to go there that night, initially I thought they were making a bad joke, I was called by some friends from abroad. and from abroad, the news had already crossed the borders. The phones were no longer a joke, it was clear that something had happened there, initially the news went about an explosion, then it became clear that it was a fire, a fire that it had started from the area of ​​a pole next to which I stayed all night at another live concert just a week before the great tragedy ...

In any case, 100% of what happened at Colectiv was neither a technical error nor a lack of professionalism, it was a fire caused by fireworks ... which is ridiculous, before a week of tragedy, I was at a Rock music concert "Black Metal" took place a pyrotechnic show with real flames, and such concerts were in that club hundreds without incident ... if from flames blown from gas mouth to ceiling did not nothing ever caught fire, it is clear that from some fireworks it would not have been possible to start the fire, even if someone had kept the fireworks glued to the ceiling ...

There is no point in prolonging this subject, because anyway this country does not have a state, there is no civil protection, there are no laws, human rights are fairy tales, and criminals are often in leadership positions and even do the law in such rudimentarily developed countries, corruption and mafia are giving birth and this is bad ...

Although I wasn't one of the less fortunate to be inside the club that night, I was even more there when people were taking out ...

It's a painful moment, to find your friends with whom you were with you a few days ago in beautiful moments of life, taken out on stretchers, in agony to death, with clothes melted in the flesh and ... I don't want to say anything more.

No horror movie can be worse than that, I don't think there can be a more cruel death ...

This work combines several hypostases of suffering, of pain, but its realization on the occasion of the commemoration of 5 years of the Collective, is implicitly an alarm signal to the deaf and blind with the mind in total darkness, maybe still, after 5 years , little light would be shed for those souls who wander awkwardly somewhere between our world ..., in our souls and the world in which they unjustly arrived too early, far too early ...

Sincere condolences once again to the families of those who passed away, from the incompetence of others ...

And those who had the chance for a second life ... Good health, always be strong and with a positive mind as much as possible ...

Tehnical description:
Technique - Oil on canvas 100x100cm
Finished in year 2020
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Rock And Rockers Never Will Die!

3 oct. 2020

„Sighisoara”


 

„Sighisoara”

Descrierea autorului:
”Cu mijloacele specifice artei vizuale,am realizat acest tablou, în manieră realist expresionistă, dorind să pun în lumină amprenta pe care istoria a imprimat-o asupra acestei așezări.
Stiam că Sighișoara este cea mai bine păstrată așezare medievală neintrerupt locuită din Europa.
Stiam că centrul istoric al orașului a fost inclus în patrimoniul mondial al UNESCO în anul 1999.Si totuși...prima întalnire cu această locație, m-a impresionat profund.Construcțiile vechi respirau istorie.
Gândul că pe ”ulitele„ orașului și-au purtat pașii personalități politice și culturale precum: Vlad Tepes,Sandor Petofi,Johannes Brahms,Hermann Oberth,Horea Teculescu și multi alții...m-a lăsat fără grai.

Eram și eu un spirit ce abia părăsise Bucureștiul ca să dau curs chemării strămosilor mei ce aveau origini în Ardeal.
Atras de Transilvania din dorinta de a mă întoarce la rădăcini,mă aflam în periplu pe meleagurile Sighișoarei în căutarea unui cuib unde să mă asez.”

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei /Placaj lemn 87x86cm
Finalizat în anul 2020
Author - Stoian Andrei Stefan
© Copyright Reserved by Noktys Art House
Această lucrare este disponibilă pentru vânzare
„Sighisoara”
Author's description:
The description will be updated soon.

Tehnical description:
Technique - Oil on Plywood 87x86cm
Finished in year 2020
Author - Stoian Andrei Stefan 
©  Copyright Reserved by Noktys Art House
This artwork is available for sale

25 iul. 2020

The way to light


”Calea spre lumină„

Descrierea autorului:

Descrierea va fi actualizata curand.

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -Pânză 70 x 50 cm .(cu ramă 76 x 56 cm)
Finalizat în anul 2020
Author - Stoian Andrei Stefan
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Disponibil spre vânzare

„The way to light”


Author's description:

The description will be updated soon.

Tehnical description:

Technique - Oil -Canvas 70 x 50 cm.(With frame 76 x 56 cm)
Finished in year 2020
Author - Stoian Andrei Stefan 
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Available for sale

5 apr. 2020

On the wings of thought

Zoom
Zoom

„Pe aripi de gând”

Descrierea autorului:
„Zbor peste genuni purtați de vânt.Așa e viața omului de când vine pe lume până când sufletul se desprinde de materie și se întoarce de unde a venit.
Purtăm în noi setea de înălțimi și lumină,dar orbecăim prin întuneric și ne pierdem pe cărările junglei în care trăim.Ca o pasăre speriată ,spiritul se înalță pe aripi de gând și plutește în derivă prin nerguri și ceață, dincolo de orizonturi, pe deasupra hăurilor.
Sunt momente când ni se frâng aripile...sunt momente când obosim și ne prăbușim în picaj... sunt momente când ne-mbată zborul și libertatea înălțimilor unde nu întâlnim decât vulturii...
Trăim zburând,zburăm trăind, conștienți ca-n orice clipă e posibil să pierdem tot ce avem : Totul sau Nimic.”

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -Pânză 50 x 50 cm .(cu ramă 56 x 56 cm)
Finalizat în anul 2020
Author - Stoian Andrei Stefan
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Disponibil spre vânzare

„On the wings of thought”

Author's description:
„Flight over the abysm carried by the wind.This is the life of the human, from the time he comes into the world until the soul is free from matter and returns from where it came.
We carry in us the thirst for heights and light, but we get lost in the darkness and lose ourselves on the paths of the jungle which we live in.
There are times when our wings are broken ... there are times when we get tired and crash diving ... there are times when we enjoy the flight and freedom of the heights where we meet only the eagles ...
We live flying, we fly living, aware that at any moment it is possible to lose everything we have: 
Everything or Nothing.”

Tehnical description:
Technique - Oil -Canvas 50 x 50 cm.(With frame 56 x 56 cm)
Finished in year 2020
Author - Stoian Andrei Stefan 
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
Available for sale

28 nov. 2019

Madame Butterfly

(Image from work time)
(Imagine din timpul de lucru)
 ”Doamna Fluture„
(Cio Cio San)

Descrierea autorului:

Reprezentată în premieră în 1904 pe scena Scalei din Milano,opera cu același nume de Giacomo Puccini avea să facă faimoasă povestea micuței Cio Cio San, scrisa de Martin Luther Long pe la 1898.

Sfâșietoarea poveste de iubire dintre o frumoasă gheișă cu nume de fluture Cio Cio San și americanul Benjamin Pinkerton,locotenent de marină,pune în lumină o dramă existențială născută la confluența dintre două concepții diferite de viață.

Negăsind nimic rău în ,,a dresa" acest ,, fluturaș" pentru ,,zborul cel dulce al iubirii",Pinkerton se căsătorește cu Cio Cio San , deși nu avea intenția să se stabilească în Japonia , și consideră contractul matrimonial drept un angajament temporar ca și închirierea unei case.

Cio Cio San ia însă în serios această căsătorie și jertfește tot ce are pe altarul iubirii care, în concepția ei,e un lucru sacru.In numele acestei iubiri se dezice de cultul străbunilor și este renegată de familie.

Pierderea identității etnice are adânci semnificații,marcând transformarea ei din Cio Cio San ,fluturașul din Tara Soarelui Răsare ,în Madame Butterfly.

Părăsită de soț, deși aveau împreună un copil,își dă seama de cruda realitate abia când Pinkerton se reîntoarce după o absență de trei ani în compania altei femei cu care se căsătorise în America.

Dându-și seama că a pierdut tot,Madame Butterfly își aduce aminte de mesajul scris pe pumnalul cu care tatăl ei își luase viața prin ritualul seppuku:,,Cine nu poate trăi cu cinste,trebuie sa moară cu cinste"

Inspirat de aceasta poveste tristă,tabloul ilustrează momentul dramatic în care Madame Butterfly, redevenită Cio Cio San, in dreapta tradiție niponă,decide să pună capăt unei existențe dezonorante curmandu-si singură viața cu sabia de samurai a tatălui ei.

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei/pfl 50 x 40 cm .
Finalizat în anul 2019
Author - Stoian Andrei Stefan
© Copyright Reserved by Noktys Art House 

"Madame Butterfly"

(Cio Cio San)

Author's description:

Represented for the first time in 1904 on the stage of La Scala in Milan, the opera of the same name by Giacomo Puccini was to make famous the story of the little Cio Cio San, written by Martin Luther Long around 1898.

The heartbreaking love story between a beautiful geisha named Cio Cio San and the American Navy lieutenant Benjamin Pinkerton sheds light on an existential drama born at the confluence of two different conceptions of life.

Finding nothing wrong in "training" this "butterfly" for the "sweet flight of love", Pinkerton marries Cio Cio San, although he did not intend to settle in Japan, and considers the marriage contract a temporary commitment,as well as renting a house.

But Cio Cio San takes this marriage seriously and sacrifices everything she has on the altar of love, which, in her conception, is a sacred thing.

In the name of this love, she renounces the cult of her ancestors and is renegaded by her family.

The loss of ethnic identity has deep meanings, marking her transformation from Cio Cio San, "the butterfly from the Land of the Rising Sun"in to Madame Butterfly.

Abandoned by her husband, although they had a child together, she realizes the cruel reality only when Pinkerton returns after a three-year absence in the company of another woman he had married in America.

Realizing that she has lost everything, Madame Butterfly remembers the message written on the dagger with which her father had taken his life through the seppuku ritual: "He who cannot live with honor must die with honor."

Inspired by this sad story, the painting illustrates the dramatic moment when Madame Butterfly, again Cio Cio San, in the right Japanese tradition, decides to end of a dishonorable existence by ending her life alone with her father's samurai sword.

Tehnical description:

Technique - Oil on Plywood 50 x 40 cm
Finished in year 2019
Author - Stoian Andrei Stefan 
©  Copyright Reserved by Noktys Art House

3 aug. 2019

Vama Veche


„Vama Veche”

Descrierea autorului:

Descrierea acestei opere de artă va fi actualizată în curând.

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -Panza 58 x 58 cm. (Cu ramă 63 x 63cm)

Finalizat în anul 2019

Autor - Stoian Andrei Ștefan

© Copyright rezervat de Noktys Art House

Disponibil spre vânzare

„Vama Veche”

Author’s description:

The description of this artwork will be updated soon.

Tehnical description:

Technique – Oil -Canvas 58 x 58 cm.(With frame 63 x 63cm)

Finished in year 2019

Author – Stoian Andrei Stefan

© Copyright rezervat de Noktys Art House

Available for sale

12 iun. 2019

Wandering through Transylvania ”Hoinari prin Transilvania„


Descrierea autorului:

Descrierea acestei opere de artă va fi actualizată în curând.

Descriere tehnică:

Tehnică – Ulei -Panza 50 x 50 cm .(cu ramă 55 x 55 cm)

Finalizat în anul 2019

Author – Stoian Andrei Stefan

Această lucrare provine din colecția “Radacini Nationale„

© Copyright Reserved by Noktys Art House

Disponibil spre vânzare


„Wandering through Transylvania”

Author’s description:

The description of this artwork will be updated soon.

Tehnical description:

Technique – Oil -Canvas 50 x 50 cm.(With frame 55 x 55 cm)

Finished in year 2019

Author – Stoian Andrei Stefan

This artwork comes from the„National Roots”Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Available for sale

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *