27 ian. 2016

Smell of storm

Zoom

Miros de furtună”
Descrierea autorului:
Suntem înconjurați de fenomene magnifice care nu pot să nu ne uimească.La fiecare pas întâlnim conexiuni al caror sens adânc a fost intuit încă din antichitate.

Conexiunea Cer-Pământ a fost percepută ca dihotomia Yin-Yang , adică o uniune între principiul masculin și cel feminin .Din uniunea lor se naște via ța.Manifestare a uneia dintre cele patru mari forțe ce guvernează universul , forța electromagnetică , furtuna este de fapt îmbrățișarea pe care cerul o dăruiește pământului pentru a-l face să rodească. 

Tabloul surprinde starea de după furtună , când norii , destrămați de fulgere , și-au revărsat conținutul de apă și au revigorat vegetația.
Miros de furtună...de aer proaspăt.Relaxare , speranță și fertilitate , sugerate de simbolismul unor culori complementare."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 27 x 37 cm .(cu ramă 33 x 43 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Smell of storm"
Author's description:
We are surrounded by magnificent phenomena that can not surprise us. At each step we find connections whose deep sense has been intuited since antiquity. 

The connection between Heaven and Earth was perceived as the Yin-Yang dichotomy, a union between the masculine principle and the feminine one. From their union life is born. Manifestation of one of the four great forces governing the universe, the electromagnetic force, the storm is actually the hugging that the sky gives the earth to make it fertile.

The painting captures the state after the storm, when the clouds, broken by lightning, flooded their water and revived the vegetation.
Smell of storm ... fresh air.Relaxation, hope and fertility, suggested by the symbolism of some complementary colors."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 27 x 37 cm.(With frame 33 x 43 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *