28 nov. 2015

The mirror of death

Oglinda Morții
Descrierea autorului:
Dacă ar fi să il credem pe filozoful existențialist Soren Kierkegaard, angoasa este o stare umană prin excelență ,un fel de simbol al destinului omenesc predispus la neliniști metafizice.

Angoasa provocată de teama de moarte e o tema frecventă în toate domeniile și izvor de inspirație pentru numeroase opere de artă , cel putin în cazul meu...
"Oglinda mortii"își propune să aducă aminte că viața și moartea coexistă și împart același corp material , programat genetic să fie vremelnic pe acest pământ.

Tabloul nu este însă un lamento , o tânguire în limbajul artei vizuale, ci mai degrabă un memento mori. 
Din contemplarea propriei vremelnicii dobândim forța de a da un sens existenței noastre , de a lăsa ceva după noi.

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut "
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
„The mirror of death”
Author's description:
If we were to believe the existentialist philosopher Soren Kierkegaard,anxiety is a human state of excellence,a kind of symbol of human destiny,prone to metaphysical anxiety.

Anxiety ,induced by the fear of death is a common theme in all spheres of arts and a source of inspiration for many artworks,at least in my case...
"The Mirror of Death" aims to remember that life and death coexist and share the same genetically programmed body to be temporal on this earth.

But the painting is not  a lamento,a complaint in the language of visual art,but rather a reminder, a Memento mori.
From the contemplation of our own ephemeral condition, we acquire the power to give meaning to our existence,to leave something behind us.

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise lost " Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *