12 mar. 2018

Flowers from paradise

Zoom
Zoom (1)

Flori din paradis
Descrierea autorului:
Legenda spune că, gustând din fructul arborelui cunoașterii,
Adam și Eva au fost izgoniți din Grădina Edenului și nevoiți să-și continue 
existența într-o dimensiune a suferinței și a morții.

Ca semn al iubirii ,Creatorul a umplut pământul de flori, transformându-l într-un
locus amoenus, palida copie a paradisului pierdut.
Simbol al iubirii și al luminii, florile sunt ființe vegetale pe care le rupem ,
le punem în vază și le admiram frumusetea fără să ne gândim ca ele mor pentru ca noi să fim fericiți.
Flori în agonie, jertfe vii, în numele iubirii și respectului pe care vrem să ni-l arătăm unii altora...

Această lucrare asociază imaginea florilor de grădină cu sălbăticia naturii.
Peste sublimele ființe jertfelnice din vază, flori sălbatice revărsate în cascadă plâng în tacere.
Florile din tablou sunt flori imaginare, desigur, sunt florile paradisului pierdut,
jertfite pentru a contracara efectul nociv al acelor "fleurs du mal"despre care vorbea Charles Baudelaire.


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Flowers from paradise
Author's description:
The legend says that, by tasting the fruit of the tree of knowledge,
Adam and Eve were banished from the Garden of Eden and forced to continue
existence in a dimension of suffering and death.

As a sign of love, the Creator filled the earth of flowers, turning it into one
locus amoenus, the pale copy of the lost paradise.
Symbol of love and light, flowers are plant beings we break,
we put them in vase and admire their beauty without thinking that they die so that we can be happy.
Flowers in agony, living sacrifices in the name of love and respect we want to show each other ...

This work associates the image of garden flowers with the wilderness of nature.
Bent over the sublime sacrificial  beings from the vase,  wild flowers are flowing in cascade,crying in silence.
The flowers in the picture are imaginary flowers, of course, are the flowers of the lost paradise,
sacrificed to counter the harmful effect of those ”fleurs du mal” that Charles Baudelaire was talking about. "
Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2018

Author - Stoian Andrei Stefan

This artwork comes from the "Paradise lost" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *