3 mai 2018

Life buds


Muguri de viață
Descrierea autorului:
Muguri de viață , roșii ca lichidul vital care ne curge prin artere , macii sunt un simbol universal al somnului etern , dar și al sacrificiului suprem , mai ales după primul razboi mondial.
Pe câmpiile Flandrei , printre cei căzuți la datorie , ori prin holde și pajiști , pe fruntea lui Hypnos ori Thanatos , florile delicate amintesc de faptul că între viață și moarte granița e atât de fragila.
În compoziția acestui tablou i-am văzut sălbatici și aprinși ca însăși viața...muguri de viață captivi într-o vază , luptând să scape din strânsoarea morții lente.Dornici să-și aștearnă semințele  și petalele pe pământul care , cu atâta drag își îmbrățișează făpturile pe care le-a hrănit , macii mă duc cu gândul la ideea de jertfă pe care o presupune orice creație."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţi și discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Life buds
Author's description:
Life buds, red as the vital fluid flowing through the arteries, the poppies are a universal symbol of eternal sleep, but also of supreme sacrifice, especially after the First World War.
In Flanders fields,among those fallen at duty,or on hills and meadows,on the front of Hypnos or Thanatos,the delicate flowers remind us that between life and death the border is so fragile.
In the composition of this painting,I thought at  the wild poppies as burning as life itself ... life buds captive in a vase, struggling to escape from the grip of slow death. Eager for laying their seeds and petals on the  earth that embraces so gently the beings which it feeds,the poppies make me think at the idea of sacrifice that is supposed to accompany every creation."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *